Elektrikář Průhonice: Služby

 

Služby které poskytujeme:

  • Kompletní elektroinstalace rodinných domů a bytů včetně kabelových přípojek a elektro revizí
  • Opravy veřejného osvětlení pomocí vysokozdviždné plošiny
  • Vyhledání a oprava poruch na kabelových rozvodech
  • Servisní služba čistírny odpadních vod v Průhonicích
  • Drobné opravy např: výměna jističů, připojení domácích spotřebičů

 

  • A jiné práce, které byste od elektrikáře potřebovali.

 

Pokud chcete vidět jak pracujeme, můžete se podívat na ukázky naší práce.